Ngày đăng bài: 14/11/2023 15:29
Lượt xem: 1139
Xử lý ảnh số
Cuốn sách đã chọn lọc những kiến thức, nguyên lý thiết thực, đồng thời cập nhật được những thông tin mới nhất về xử lý ảnh hiện đang tồn tại hoặc đang được quan tâm nghiên cứu.

 

Một bức ảnh được đặc trưng bởi hàm f(x,y) với x, y là các tọa độ trong không gian và độ lớn của hàm f(x,y) chính là cường độ hoặc độ sáng của ảnh tại điểm đó. Khi x, y và giá trị của f là các giá trị xác định rời rạc, ta có ảnh số. Xử lý ảnh số liên quan tới việc dùng computer để xử lý ảnh. Một ảnh số bao gồm một số lượng hữu hạn các phần tử, mỗi phần tử có một tọa độ và độ lớn xác định được gọi là điểm ảnh hay pixel. Các bức ảnh có thể được tạo ra từ các nguồn khác nhau như máy ảnh, siêu âm, ảnh vệ tinh, ảnh từ máy tính, chúng có ý nghĩa và vai trò quan trọng trong đời sống của chúng ta. Do đó xử lý ảnh bao gồm các ứng dụng rất rộng rãi và rất khác nhau.

Xử lý ảnh bao gồm các vấn đề sau:

- Khôi phục ảnh cũ, ảnh hỏng, ảnh bị mờ.

- Phân biệt, làm rõ các bộ phận, chi tiết của ảnh.

- Loại trừ nhiễu

- Nén ảnh

- Phân vùng ảnh

Nội dung cuốn sách tập trung vào các vấn đề cơ bản của xử lý ảnh số nhằm cung cấp cho người đọc nền tảng kiến thức đầy đủ và có chọn lọc, từ đó giúp người đọc có thể tự tìm hiểu và xây dựng các chương trình ứng dụng liên quan đến xử lý ảnh.

Nội dung cuốn sách gồm 10 chương:

- Chương 1: Giới thiệu chung về ảnh số

- Chương 2: Một số phép toán thông dụng trong xử lý ảnh

- Chương 3: Một số phép biến đổi thông dụng trong xử lý ảnh

- Chương 4: Cải thiện chất lượng ảnh trong miền không gian

- Chương 5: Xử lý ảnh trong miền tần số

- Chương 6: Tách nhiễu

- Chương 7: Phát hiện biên của ảnh

- Chương 8: Nén tín hiệu ảnh

- Chương 9: Nén ảnh dùng biến đổi Wavelet

- Chương 10: Phân vùng và nhận dạng ảnh

Xin trân trọng giới thiệu và kính mời bạn đọc tham khảo tài liệu tại Thư viện Trường Đại học Hòa Bình.

Công nghệ bê tông Asphalt tái chế ấm – Nghiên cứu và ứng dụng

Tổng Thư ký LHQ Antonio Guterres đã nhấn mạnh: "Trái Đất đã chuyển từ giai đoạn ấm lên sang kỷ nguyên nung nóng toàn cầu". Các quốc gia đã và đang xem xét lại các chu trình công nghiệp nhằm giảm thiểu phát thải carbon, trong đó có vấn đề vật liệu xây dựng mặt đường giao thông.

Xử lý ảnh số

Cuốn sách đã chọn lọc những kiến thức, nguyên lý thiết thực, đồng thời cập nhật được những thông tin mới nhất về xử lý ảnh hiện đang tồn tại hoặc đang được quan tâm nghiên cứu.

Chất kết dính và bê tông Geopolyme (Sách chuyên khảo)

Một số công trình kiến trúc hàng ngàn năm trước vẫn tồn tại cho đến nay, là minh chứng cho những nền văn minh rực rỡ và thành tựu về vật liệu xây dựng, trong đó có Kim tự tháp Ai Cập hay Đấu trường Colosseum của La Mã. Geopolyme có thể được coi là một vật liệu của sự kế thừa và phát triển khi vật liệu này được nghiên cứu trên cơ sở mô phỏng lại cơ chế của những vật liệu cổ xưa.

Blog nhân sự

Sách Blog nhân sự Nguyễn Hùng Cường là series 5 quyển với những chủ đề khác nhau

Giáo trình Phân tích hoạt động kinh doanh Ngân hàng thương mại

Bản thân ngân hàng thương mại nắm giữ một lượng tài sản rất lớn trong hệ thống tài chính và nền kinh tế, nên những thay đổi trong hoạt động kinh doanh ngân hàng có ảnh hưởng sâu sắc và rộng khắp tới an toàn hệ thống tài chính quốc gia, ổn định kinh tế vĩ mô và phát triển bền vững.