Ngày đăng bài: 11/04/2024 11:00
Lượt xem: 151
Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam 21-04

Trong đời sống của mỗi chúng ta, sách là kho tàng tri thức, là sản phẩm văn hóa tinh thần đóng vai trò rất quan trọng. Có thể nói sách là người thầy dạy cho chúng ta cách sống, cách làm người, hướng tới những giá trị nhân văn cao cả; Sách là người bạn gần gũi chia sẻ niềm vui, nỗi buồn của mỗi chúng ta. Vì thế, từ lâu đọc sách đã trở thành một nhu cầu thiết yếu của mỗi người. Dù ở thời đại nào, con người cũng lấy việc học là một trong những phương cách để hoàn thiện bản thân, để tiến bộ trong cuộc sống cá nhân và để đóng góp vào phát triển xã hội và đọc sách là một trong những cách học hiệu quả. Từ đọc sách, sưu tầm sách đến xây dựng tủ sách, xây dựng thư viện là các bước hình thành văn hóa đọc.

Ảnh Internet

Ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính phủ đã ký quyết định lấy 21/4 hằng năm là ngày Sách Việt Nam. Sau đó, để đưa Văn hóa đọc được phổ biến rộng rãi hơn, ngày 4/11/2021, Thủ tướng Chính phủ quyết định tổ chức Ngày Sách và Văn hóa Đọc Việt Nam, thay thế cho Ngày Sách Việt Nam trước đó. Sự kiện này vẫn được tổ chức vào ngày 21/4 hàng năm nhằm thúc đẩy và phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng.

Ngày Sách và Văn hoá đọc Việt Nam là một dịp quan trọng nhằm khẳng định vai trò của sách trong việc nâng cao tri thức, kỹ năng, phát triển tư duy, giáo dục, đồng thời rèn luyện nhân cách con người. Sự kiện này còn thúc đẩy phong trào đọc sách trong cộng đồng, góp phần xây dựng một môi trường học tập tích cực, từ gia đình đến cơ quan, tổ chức và trường học.

Ngày Sách và văn hoá đọc Việt Nam từ 2015 đến 2024 với nhiều chủ đề khác nhau:

  • 2015: “Sách - Sự giao thoa văn hóa”
  • 2016: “Sách-Hội nhập, đổi mới, phát triển”
  • 2017: "Sách - Tri thức và phát triển xã hội"
  • 2018: “Học, học nữa, học mãi”
  • 2019: “Sách - Kết nối tri thức và phát triển”
  • 2020: "Đọc sách, nâng cao trí tuệ, vượt qua nỗi lo dịch bệnh"
  • 2021: "Sách - Sứ mệnh phát triển Văn hóa đọc"
  • 2022: “Chấn hưng văn hóa và phát triển văn hóa đọc”
  • 2023: “Sách: Nhận thức - Đổi mới - Sáng tạo” - “Sách cho tôi, cho bạn”
  • 2024: "Sách và khát vọng phát triển".

Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam diễn ra vào ngày 21 tháng 4 hàng năm

Ảnh Internet

Ngày Sách Việt Nam là sự kiện văn hóa quan trọng đối với những người yêu sách và cả cộng đồng xã hội, góp phần xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm bản sắc dân tộc, là dịp để tôn vinh giá trị của sách, khẳng định vị trí, vai trò và tầm quan trọng của sách trong đời sống xã hội, là dịp tôn vinh người đọc và những người tham gia sáng tác, xuất bản, in, phát hành và sưu tầm, lưu giữ sách. Đồng thời, cũng là dịp đề cao trách nhiệm của các cấp, các ngành đối với việc xây dựng và phát triển văn hóa đọc ở Việt Nam

Ảnh Internet


Nguồn: Tổng hợp