Ngày đăng bài: 14/11/2023 15:29
Lượt xem: 983
Xử lý ảnh số
Cuốn sách đã chọn lọc những kiến thức, nguyên lý thiết thực, đồng thời cập nhật được những thông tin mới nhất về xử lý ảnh hiện đang tồn tại hoặc đang được quan tâm nghiên cứu.

 

Một bức ảnh được đặc trưng bởi hàm f(x,y) với x, y là các tọa độ trong không gian và độ lớn của hàm f(x,y) chính là cường độ hoặc độ sáng của ảnh tại điểm đó. Khi x, y và giá trị của f là các giá trị xác định rời rạc, ta có ảnh số. Xử lý ảnh số liên quan tới việc dùng computer để xử lý ảnh. Một ảnh số bao gồm một số lượng hữu hạn các phần tử, mỗi phần tử có một tọa độ và độ lớn xác định được gọi là điểm ảnh hay pixel. Các bức ảnh có thể được tạo ra từ các nguồn khác nhau như máy ảnh, siêu âm, ảnh vệ tinh, ảnh từ máy tính, chúng có ý nghĩa và vai trò quan trọng trong đời sống của chúng ta. Do đó xử lý ảnh bao gồm các ứng dụng rất rộng rãi và rất khác nhau.

Xử lý ảnh bao gồm các vấn đề sau:

- Khôi phục ảnh cũ, ảnh hỏng, ảnh bị mờ.

- Phân biệt, làm rõ các bộ phận, chi tiết của ảnh.

- Loại trừ nhiễu

- Nén ảnh

- Phân vùng ảnh

Nội dung cuốn sách tập trung vào các vấn đề cơ bản của xử lý ảnh số nhằm cung cấp cho người đọc nền tảng kiến thức đầy đủ và có chọn lọc, từ đó giúp người đọc có thể tự tìm hiểu và xây dựng các chương trình ứng dụng liên quan đến xử lý ảnh.

Nội dung cuốn sách gồm 10 chương:

- Chương 1: Giới thiệu chung về ảnh số

- Chương 2: Một số phép toán thông dụng trong xử lý ảnh

- Chương 3: Một số phép biến đổi thông dụng trong xử lý ảnh

- Chương 4: Cải thiện chất lượng ảnh trong miền không gian

- Chương 5: Xử lý ảnh trong miền tần số

- Chương 6: Tách nhiễu

- Chương 7: Phát hiện biên của ảnh

- Chương 8: Nén tín hiệu ảnh

- Chương 9: Nén ảnh dùng biến đổi Wavelet

- Chương 10: Phân vùng và nhận dạng ảnh

Xin trân trọng giới thiệu và kính mời bạn đọc tham khảo tài liệu tại Thư viện Trường Đại học Hòa Bình.