Ngày đăng bài: 15/09/2023 14:34
Lượt xem: 2183
Giáo trình Phân tích hoạt động kinh doanh Ngân hàng thương mại
Bản thân ngân hàng thương mại nắm giữ một lượng tài sản rất lớn trong hệ thống tài chính và nền kinh tế, nên những thay đổi trong hoạt động kinh doanh ngân hàng có ảnh hưởng sâu sắc và rộng khắp tới an toàn hệ thống tài chính quốc gia, ổn định kinh tế vĩ mô và phát triển bền vững.

 

Trong nền kinh tế thị trường, ngân hàng thương mại có chức năng luân chuẩn vốn, gián tiếp phân bổ nguồn lực, và giám sát sử dụng hiệu quả nguồn lực của xã hội, từ đó đóng góp vào quá trình tạo công ăn việc làm, giúp nền kinh tế tăng trưởng.

Với chức năng như vậy, bản thân ngân hàng thương mại nắm giữ một lượng lớn tài sản rất lớn trong hệ thống tài chính và nền kinh tế, nên những thay đổi trong hoạt động kinh doanh ngân hàng có ảnh hưởng sâu sắc và rộng khắp tới an toàn hệ thống tài chính quốc gia, ổn định kinh tế vĩ mô và phát triển bền vững. Ngoài ra, các nhà quản trị ngân hàng, các nhà đầu tư, khách hàng sử dụng dịch vụ ngân hàng cũng quan tấm tới tình hình hoạt động, năng lực tài chính, triển vọng phát triển của ngân hàng thương mại để có những quyết định kinh doanh và sử dụng dịch vụ cho hợp lý, kịp thời, và hiệu quả.

Do vậy, việc phân tích hoạt động kinh doanh ngân hàng thương mại, hướng tới mục tiêu nâng cao hiệu quả kinh doanh, hạn chế và kiểm soát rủi ro trong kinh doanh ngân hàng là việc làm cần thiết đối với cả cơ quan quản lý nhà nước, nhà đầu tư, ban điều hành, khách hàng và các chủ thể có liên quan."Để đáp ứng kịp thời cho công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học chuyên sâu của các học viên cao học chuyên ngành tài chính ngân hàng và các cán bộ ngân hàng, Hội đồng khoa học và đào tạo của Trường đại học Hòa Bình đã quyết định biên soạn giáo trình "Phân tích hoạt động kinh doanh ngân hàng thương mại" do NGND.PGS.TS. Tô Ngọc Hưng và TS. Chu Khánh Lân đồng chủ biên.Cuốn giáo trình Phân tích hoạt động kinh doanh ngân hàng thương mại có kết cấu gồm 5 chương.

Chương 1: Hoạt động kinh doanh ngân hàng của ngân hàng thương mại

Chương 2: Tổng quan về phân tích hoạt động kinh doanh ngân hàng thương mại

Chương 3: Phân tích môi trường kinh doanh của ngân hàng thương mại

Chương 4: Phân tích hoạt động kinh doanh của ngân hàng thương mại

Chương 5: Phân tích rủi ro trong hoạt động kinh doanh ngân hàng thương mại

Xin trân trọng giới thiệu và kính mời bạn đọc tham khảo tài liệu tại Thư viện Trường Đại học Hòa Bình.

Bạn đọc có thể tra cứu văn bản số tại đây